Put ads here?

Bán Website - Domain

Bạn muốn bán website/domain?

valuethewebsite.com cho phép bạn bán trang web hoặc tên miền của mình và hiển thị thông tin để những người có thể quan tâm đến trang web/tên miền của bạn liên hệ với bạn.

Để bắt đầu bán trang web/domain của mình trên đây, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

  1. Đăng ký / Đăng nhập tài khoản tại valuethewebsite.com
  2. Hãy đảm bảo rằng website/domain của bạn đã được tính toán giá trị ước tính trên valuethewebsite.com. Nếu chưa, hãy bắt đầu tính toán giá trị ước tính của website/domain ngay bây giờ.
  3. After analysis and calculation of your website price done, click "Sell my website/domain" link under Widgets section. Or click Dashboard link on the menu.
  4. Site Verification page opens. Put the HTML code on your website main(root) page and enter the information that asked. And click "Verify" button. If verification done succesfully then fill out the form and your website/domain started to sell on valuethewebsite.com.
  5. Kiểm tra tên miền/trang web của bạn được liệt kê tại trang Mua web.
  6. Và chờ mọi người liên hệ với bạn. Nếu có ai quan tâm đến trang web/tên miền của bạn, bạn sẽ nhận được e-mail từ người mua tiềm năng của mình bao gồm thông tin liên hệ của họ.

Check websites and domains on sale

Put ads here?